Back to Top

Regels

  1. Blijf op de aangegeven route.
  2. Let op het verkeer. De gewone verkeersregels gelden ook tijdens de Avondvierdaagse.
    Kijk goed uit bij het oversteken.
  3. U bent voetganger, loop waar mogelijk op de stoep.
  4. Kijk en luister goed naar aanwijzingen van de organisatie, begeleiding, politie en verkeersregelaars.
  5. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of wanordelijk gedrag kan de organisatie deelnemers diskwalificeren.
  6. Deelname aan de Avondvierdaagse is geheel op eigen risico. De organisatoren van de Avondvierdaagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ongeval, schade aan eigendommen, etc.